Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KLUSÁK Jan (* 18. 4. 1934 Praha) - český skladatel, herec a publicista

Po absolvování gymnázia studoval J. Klusák v letech 1953-57 na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Jaroslava Řídkého a P. Bořkovce skladbu. V duchu své prvotní novoklasicistní orientace absolvoval 1. symfonií s mozartovskou dedikací. Z potřeby svobody a tvůrčí práce nenastoupil do žádného zaměstnání. V této vývojové etapě mu byli vzorem tehdy komunistickou mocí odmítaní skladatelé 20. století jako Stravinskij, Honegger a náš Martinů. Od roku 1959 spolupracoval se svým bývalým spolužákem dirigentem Liborem Peškem, který na půdě pražského činoherního Divadla Na zábradlí založil dechový ansámbl Komorní harmonie a prováděl tam též Klusákovy skladby, většinou ostře napadané stranickou kritikou jako "formalistické", "depresívní" a podobně. V období let 1960-69 se Klusák důkladně seznámil s dodekafonií a seriálními kompozičními technikami. Poprvé je využil ve Čtyřech malých hlasových cvičeních na texty Franze Kafky (1960, gramofonovou nahrávku pořídil roku 1980 - v době, kdy v Praze nesměl být Klusák hrán - v Moskvě Gennadij Rožděstvenskij).

Reprezentativním dílem této tvůrčí periody jsou Variace na téma Gustava Mahlera pro orchestr (1960-62; první provedení: V. Neumann s orchestrem Komické opery v Berlíně 1963). Autor nejprve cituje úvod Adagietta Mahlerovy 5. symfonie, načež tento materiál radikálně rozloží na prvky, s kterými pak v 21 variacích pracuje svou seriální kompoziční metodou. Ve srovnatelné Fantasie lyrique s podtitulem Hommage ą Grieg (1965) už žádné téma neocitoval, jen se naprosto odlišnými prostředky pokusil vyjádřit griegovskou náladu.

Od roku 1961 komponuje Klusák volnou sérii skladeb označovaných jako Invence, v nichž si ověřuje různé dosud neuplatněné kompoziční postupy. V 5. Invenci (Hra v šachy) pro dechový kvintet (1965) experimentuje s pomyslnou čtvercovou tabulkou všech tónů, z nichž každý odpovídá některé šachové figuře. V 6. invenci pro nonet (1969) rozvinul metodu seriální kompozice s řadami tak, že jednotlivé výchozí tóny řady nahradil melodickými segmenty. 8. invence (Quadratura orbis, 1973) je jedním z mála děl provedených v 70. letech. Nejrozsáhlejší z invencí je 10. Tetragrammaton (1992), která měla v témže roce premiéru v Berlíně.

Po okupaci Československa 1968 byl Klusák pro své občanské i umělecké postoje na několik let vyřazen z hudebního života, více byl hrán v zahraničí. V té době se v jeho tvorbě uvolňuje vazba na tzv. 2. vídeňskou školu a skladatel se do jisté míry vrací k principu tonality, byť silně modifikované. Jestliže v předchozí tvorbě se prosazovala především racionalita a askeze ve volbě prostředků, 3. smyčcovým kvartetem (1975) se hlásí i určitá expresivita, byť netradiční povahy. Roku 1990 vznikl jednovětý 4. kvartet a 1994 pátý.

Klusákovým inspiračním zdrojem se staly i texty Michelangela, Nezvala, Halase, Achmatovové a svůj zájem věnoval též jevištním formám. V letech 1984-85 píše operu Dvanáctá noc (podle Shakespearova Večera tříkrálového na vlastní libreto, Olomouc 1989); uplatňuje se v ní jak racionální konstrukce, tak expresivita, ironie i hudební humor. Balet Héró a Leandros (1988) byl nastudován v Čs. televizi, "prostonárodní zpěvohra" Zlý jelen (na slova Václava Klimenta Klicpery) byla uvedena v Národním divadle v Praze (1989). 4. i 5. smyčcový kvartet (1990, 1994) jsou jednověté.

Klusák napsal hudbu přibližně ke 100 filmům a k televiznímu seriálu Nemocnice na kraji města (1978). Napsal též hudbu k původně němému filmu Hrabě Monte Christo. Spolupracoval s řadou divadel, zejména s režisérem O. Krejčou, napsal scénickou hudbu k první inscenaci Zahradní slavnosti V. Havla v Divadle Na zábradlí (1963). Byl jedním ze spolutvůrců Divadla Járy Cimrmana, v němž po léta hrál a pro něž napsal pasticcio-operu Úspěch českého inženýra v Indii (1972-73). Hrál také v několika filmech V. Chytilové.

Po listopadu 1989 byl jmenován do řady vysokých grémií kulturní sféry.

(tv)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie