Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KLAPKA Otakar (* 27. 4. 1891 Ranná u Hlinska, + 4. 10. 1941 Praha-Ruzyně) - český právník, politik, pražský primátor a účastník protinacistického odboje

Otakar Klapka byl spolu s J. Kaprasem předním znalcem politického a správního vývoje českých zemí a otázek územní samosprávy. Vystudoval na pražské právnické fakultě a na pařížské Sorbonně. Po vzniku Československa se podílel na přípravě ústavy z roku 1920 a poté většinu úsilí věnoval přípravě zákona o zemském zřízení (uplatněn 1927). Od roku 1923 zároveň působil jako člen Mezinárodního výboru pro správní právo.

Klapka byl také významným představitelem Československé strany socialistické (od 1926 národněsocialistické), od roku 1929 ji zastupoval v parlamentu a byl i členem jejího výkonného výboru a blízkým spolupracovníkem V. Klofáče. V duchu politiky strany podporoval Hrad a zároveň měl úzké vazby na A. Švehlu.

Po Mnichovu podporoval spojení národních socialistů se Stranou národní jednoty a nadále hájil E. Beneše. Od února 1939 stál v čele správní komise hlavního města Prahy a po okupaci se stal pražským primátorem. Klapka byl sice navenek konformní k pokynům nacistických okupantů, ale ve skutečnosti prováděl nejen politiku pasívní rezistence, ale byl zapojen i do aktivního odboje. Pomohl řadě lidí ilegálně opustit Protektorát, odboj podporoval i finančně a vedle ilegální spolupráce s A. Eliášem byl jeho spojkou člen zastupitelstva Josef Nestával. V létě 1940 nastalo zatýkání na pražské radnici: 9. července byla zatčen Klapka, o den později Nestával. Po příchodu Heydricha byli Klapka a další odsouzeni k smrti a popraveni. Smrt jeho a 223 dalších vlastenců v rámci Heydrichova prvního stanného práva, stejně jako o něco později generála Eliáše, měla zastrašit české obyvatelstvo.

Nestával, který obdržel doživotní trest, válku sice přežil, ale byl znovu zatčen komunisty (1949) a odsouzen opět na doživotí v procesu s M. Horákovou. Podmínečně propuštěn byl v roce 1963 a až roku 1990 rehabilitován - typický osud českého demokrata 20. století.

(tp)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie