Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KAŠPAR Karel (* 16. 5. 1870 Mirošov u Rokycan, + 21. 4. 1941 Praha) - římskokatolický teolog a duchovní, arcibiskup pražský

Karel Kašpar studoval filosofii a teologii v Římě, kde byl roku 1893 vysvěcen na kněze a stal se doktorem teologie. Po dalším studiu na papežské univerzitě získal roku 1898 doktorát práv.

Po návratu do Čech působil v duchovní správě, roku 1907 se stal kanovníkem kapituly u sv. Víta v Praze, od roku 1920 byl světícím a od roku 1921 sídelním biskupem v Hradci Králové. Po vzniku Československa se účastnil hnutí katolických duchovních požadujících od kurie různé reformy a výsady pro církev v novém státě, ale později se stal důsledným obhájcem kuriální politiky. V listopadu 1931 po odstoupení arcibiskupa Kordače byl jmenován arcibiskupem pražským a roku 1935 byl jako první Čech občanského původu jmenován kardinálem. To výrazně posílilo jeho autoritu i popularitu v církvi.

Jako vysoký církevní hodnostář kladl důraz na otázky pastorační, kázeň kněžstva a sepětí s věřícími. V období Mnichova usiloval o pokojné řešení státní krize a po Mnichovu a okupaci Československa podporoval národně vlastenecké projevy a akce. Po jeho smrti zůstal stolec pražského arcibiskupa neobsazen až do roku 1946, kdy na něj byl jmenován J. Beran.

(mch)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie