Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

DRTINA Prokop (* 13. 4. 1900 Praha, + 16. 10. 1980 tamtéž) - český politik

Syn filosofa Františka Drtiny byl od mládí spjat s T. G. Masarykem, a to významně ovlivnilo celý jeho život. Po absolvování práv na Univerzitě Karlově a několikaleté službě u České finanční prokuratury se roku 1929 stal úředníkem Kanceláře prezidenta republiky a v ní v roce 1936 osobním tajemníkem prezidenta Beneše. Také politicky byl spjat s prohradními politickými směry - od roku 1925 s Národní stranou práce J. Stránského a od roku 1928 s Čs. stranou národněsocialistickou (ČSNS), s níž se Stránského strana sloučila.

Jako tajemník E. Beneše prožil zblízka události v období Mnichova a po březnu 1939 se účastnil organizování odbojové organizace Politické ústředí. Když koncem roku 1939 musel odejít do exilu, nesl si s sebou přesvědčení, že politický systém první republiky se přežil, že staří vůdci politických stran zklamali a že důsledky Mnichova je třeba napravit. V tomto smyslu pracoval v Londýně jako Benešův politický tajemník a oddaný spolupracovník. Pod jménem Pavel Svatý vystupoval v českém vysílání BBC jako oblíbený komentátor, prosazující právní kontinuitu Československa, autoritu prezidenta Beneše a potrestání všech zrádců a kolaborantů.

Po skončení války se roku 1945 jako člen předsednictva ČSNS stal jedním z nových politických vůdců, podílel se však na budování polodemokratického systému Národní fronty. Ve vládě byl od listopadu 1945 ministrem spravedlnosti. V dějinně závažné otázce Němců v Čechách vyjadřoval oficiální politiku i obecné mínění, ale jeho postoje byly až fanatické. Už v květnu 1945 v prvním pražském projevu po návratu z exilu vyzýval: Musíme začít s vyháněním Němců z našich zemí ihned, okamžitě, všemi způsoby, před ničím se nesmíme zarazit a zaváhat.

V důsledku sílícího tlaku KSČ se situace ve státě vyhrocovala a P. Drtina se stával jedním z hlavních odpůrců nastolení komunistického režimu. Po neuvážené demisi demokratických ministrů, spoléhajících na prezidenta Beneše, vyústila vládní krize v únoru 1948 ve vítězství KSČ a P. Drtina se pokusil neúspěšně o sebevraždu. Roku 1953 po 5 letech vyšetřovací vazby byl odsouzen na 15 let vězení, roku 1960 amnestován a roku 1969 rehabilitován. Rehabilitaci zrušil normalizační režim roku 1971.

P. Drtina napsal pozoruhodné čtyřsvazkové paměti Československo, můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Paměti jsou obhajobou politiky E. Beneše, ale v dodatečně napsaných závěrečných kapitolách projevuje Drtina závažné pochybnosti jak o Benešově politice, tak o něm samém.

(mch)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie