Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

BECHYNĚ Rudolf (* 6. 4. 1881 Nymburk, + 1. 1. 1948 Praha) - český novinář a publicista, československý sociálnědemokratický politik

Rudolf Bechyně byl původním povoláním zámečník. Sebevzděláváním se brzy vypracoval v uznávaného sociálnědemokratického politika a novináře. Ve třiceti letech se stal poslancem vídeňské říšské rady. Za 1. světové války byl roku 1915 zatčen, obviněn z velezrady a nakonec poslán jako řadový voják na frontu. Odtud se vrátil roku 1917 a stal se jedním z hlavních představitelů protirakouského a protišmeralovského směru v Českoslovanské sociální demokracii, tzv. národně revoluční opozice orientované na Masarykovu zahraniční akci.

Za první Československé republiky byl několikrát ministrem a náměstkem předsedy vlády. V období pomnichovské krize napsal: Byl jsem částí politické soustavy, která ztroskotala - a já vím, co z toho následuje. Ubírám se do ústraní. Zcela vážně toto prohlášení zřejmě nemyslel. V červenci 1939 emigroval do Velké Británie a v letech 1940-41 byl předsedou Státní rady československé v Londýně.

Po roce 1945 se do čela Československé sociální demokracie postavili jiní, především mladší politici. V té době Bechyně připravil k vydání výbor svých politických úvah a statí z let 1938-45. Dal jim příznačný název Pero mi zůstalo.

(nk)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie