Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

WAGNER Josef (* 2. 3. 1901 Jaroměř, + 10. 2. 1957 Havlíčkův Brod) - český sochař

Josef Wagner jako potomek sochařského a kamenického rodu sledoval tradici a vyučil se kameníkem (1914-17), pak studoval na hořické kamenicko-sochařské škole u Q. Kociana (1917-21) a na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru J. Štursy a O. Španiela (1922-26). Poté (do 1927) navštěvoval krátce i ateliér O. Gutfreunda na Uměleckoprůmyslové škole. Od roku 1928 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, roku 1946 byl přijat do České akademie věd a umění.

I když studoval u nejpřednějších českých sochařů 20. století, neosvojil si Wagner jejich styl, větší vliv na něho měla barokní Braunova plastika v Kuksu nedaleko jeho rodiště. Braun byl také podle rodové tradice učitelem jednoho z Wagnerových předků. Lyrismus a výrazná sochařská objemovost se v jeho tvorbě ukazuje už v raných pracích (Lilie, 1928; Bludný balvan, 1929; Kočka, 1929), prohlubuje se v ženských aktech (Torzo stojící na oblázku, 1934), v nichž dosáhl velkého mistrovství. Jeho Ležící torzo (1935) patří k nejpůsobivějším aktům meziválečné doby. Od konce 30. let pronikla do díla barokní inspirace, projevující se větší dramatičností a dynamikou přednesu. Sochař užíval pískovec s hrubým povrchem a vytvářel figury proporčně deformované (Primavera, 1936; Poezie, 1936; Oblaka a Země, 1938).

Také Wagnerovu tvorbu - jako u celé řady dalších umělců - silně ovlivnila 2. světová válka a okupace (Útisk, 1944; Utrpení, 1947), ale brzy se jeho projev opět zklidnil. Během své tvůrčí dráhy vytvořil řadu portrétů a pomníků (Pomník povstání ve Světlé Hůrce ve Slezsku, 1928-29; Pomník Jaroslava Vrchlického, 1936-56; Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech, 1936-49; Pomník padlým ve Dvoře Králové, 1948-54).

Součástí umělcovy tvorby jsou přípravné kresby, které mají charakter svébytného výtvarného vyjádření.

(vl)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie