Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

VÁCLAVEK Bedřich (* 10. 1. 1897 Čáslavice u Třebíče, + 5. 3. 1943 Osvětim) - český literární kritik a teoretik

Bedřich Václavek byl jedním z předních kritiků a teoretiků avantgardního umění a nejvýznamnějším představitelem předválečného českého literárního marxismu. Jeho levicová ortodoxie měla zprvu podobu sepětí s programem poetistické avantgardy, později - v souvislosti s Václavkovou účastí na charkovské Mezinárodní konferenci revolučních spisovatelů v roce 1930 - se vystupňovala v bezvýhradnou podporu programu socialistického realismu. Přes zásadní nesouhlas s premisami, které Václavek hájil, mohl o něm V. Černý v Pamětech poznamenat: Charakter nadevše vzácný a pevný.

Po studiích na filosofické fakultě v Praze působil od roku 1923 jako středoškolský profesor v Brně, později jako knihovník univerzitní knihovny. Do KSČ vstoupil roku 1927 a Václavkovo výrazné angažování v "třídním boji" vedlo i k přeložení do knihovny v Olomouci, kde působil až do odchodu do ilegality v roce 1940. V dubnu 1942 byl zatčen, vězněn na Pankráci, transportován do Osvětimi, kde zemřel na tyfovou nákazu.

Václavkova umělecko-kritická činnost byla ve 20. letech spjata s uměleckým sdružením Devětsil, respektive s jeho brněnskou odbočkou. Redigoval devětsilovské orgány Pásmo a ReD, od roku 1929 brněnský časopis Index a od roku 1936 časopis U-Blok. Jak se proměňovaly Václavkovy estetické představy - od vize experimentální, čisté poezie (aplikované v knize Poezie v rozpacích, 1930) k socialisticko-realistickému kánonu - proměňovala se i náplň jeho časopisů. Pokusem o syntetickou práci, psanou tak, aby odpovídala historicko-materialistickému názoru, je Václavkova Česká literatura XX. století (1935).

Kromě propagátora ideologické literatury byl Václavek také literárním vědcem, specializujícím se na literární národopis a folkloristiku. Sestavil antologii České písně kramářské (1937) a je autorem monografie Písemnictví a lidová tradice.

(jp)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie