Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

SCHWARZENBERG František (* 24. 3. 1913 Praha, + 9. 3. 1992 Unzmarkt, Rakousko) - český šlechtic, československý diplomat, účastník protinacistického odboje a organizátor poúnorového exilu

František, mladší bratr K. Schwarzenberga, za první republiky vystudoval gymnázium a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a již během studia - na doporučení E. Beneše - působil na ministerstvu zahraničí. Třebaže šlechtické tituly a privilegia byly po roce 1918 zrušeny, i přesvědčený demokrat Beneš věděl, proč posílá právě prince Schwarzenberga za čs. stranu k proslulé misi lorda Runcimana. Při zářijové mobilizaci sloužil v Orlických horách, po okupaci 15. března 1939 působil více než rok v Kanceláři státního prezidenta E. Háchy, zapojil se do odboje, udržoval kontakt s A. Eliášem a Z. B. Dohalským a působil jako spojka mezi jednotlivými skupinami. Udržoval i kontakt s Londýnem. Účastnil se květnového povstání v roce 1945 a byl členem České národní rady.

Po osvobození opět pracoval na ministerstvu zahraničí a v letech 1945-48 byl vyslancem ve Vatikánu. Po únoru 1948 zůstal v zahraničí a odešel do USA, kde organizoval exilové hnutí: byl místopředsedou Čs. národní rady americké a zároveň jako předseda jejího zahraničního výboru upozorňoval jak prezidenty USA, tak senátory a kongresmany na situaci v totalitním Československu. Dále spoluzakládal a vedl čs.-americké středisko Velehrad, působil v redakční radě Hlasu národa, byl předsedou odbočky Čs. společnosti pro vědu a umění v Chicagu. Spolu se svým přítelem R. Kubelíkem vykonal mnoho pro šíření a popularizaci české kultury. Současně na Katolické univerzitě v Chicagu přednášel jako profesor politologii, dokud v roce 1980 nepřesídlil do Rakouska. Zde spoluorganizoval kulturní klub Domov.

(tp)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie