Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

NEJEDLÝ Otakar (* 14. 3. 1883 Roudnice nad Labem, + 17. 6. 1957 Praha) - český malíř

Otakar Nejedlý studoval zprvu na soukromé krajinářské škole Ferdinanda Engelmüllera, roku 1904 se učil maloval u Antonína Slavíčka v Kameničkách. Po studijních cestách na stipendium (Řím, Indie, Cejlon - do roku 1910) pokračoval dalšími poznávacími pobyty v zahraničí (Francie, Itálie, Korsika, Rakousko, Belgie, Anglie). Od roku 1900 vystavoval v rámci Spolku výtvarných umělců Mánes, poprvé souborně v Topičově salónu (1918). V roce 1925 se stal profesorem krajinářské speciálky na pražské Akademii výtvarných umění.

Nejedlý byl úspěšný již prvními pracemi, v 18 letech mu přijala Krasoumná jednota tři obrazy na mezinárodní výstavu v Praze. Zásadní význam pro formování Nejedlého stylu měla ovšem lekce Slavíčkova (série Krajin z Kameniček, Pohřeb, Sněžení na kluzišti) a posléze pobyt v Indii a na Cejlonu, při němž se vymanil z impresionistického nazírání. Po tradičnějších obrazech z doby 1. světové války (Ze Stromovky, 1916; Z Hlubočep, 1917) poznamenala jeho tvorbu vyšší expresivita a především nadsázka. Maloval cykly krajin z Turnovska, Orlických hor a Táborska.

Jeho cestu Orientem, o níž zanechal také svérázný cestopis Malířovy toulky po Evropě, Cejlonu a Indii (souhrnné přepracované vydání 1960), s ním absolvoval i malíř Jaromír Hněvkovský, který pak motivům tohoto exotického světa zůstal věrný stejně jako jejich pokračovatel, další "malíř Indie" J. Skřivánek. Oba měli se svými indickými obrazy úspěch na četných výstavách v zahraničí: v Británii, Nizozemsku i v samotné Indii.

(vl, fh)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie