Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

NĚMEC Bohumil (* 12. 3. 1873 Prasek, + 7. 4. 1966 Havlíčkův Brod) - český botanik, fyziolog rostlin, politik a významný kulturní pracovník

V letech 1892-96 studoval B. Němec zoologii a botaniku na filosofické fakultě české univerzity v Praze. S pražskou univerzitou byla spojena i jeho další vědecká kariéra; roku 1899 se zde habilitoval a roku 1907 byl jmenován profesorem. Přednášel anatomii a fyziologii rostlin. Ve fyziologii rostlin, rostlinné anatomii, cytologii a v zavádění nové mikroskopické techniky se už v letech před 1. světovou válkou stal významnou a mezinárodně uznávanou vědeckou autoritou.

Byl členem předních mezinárodních a českých vědeckých společností a institucí (Česká akademie věd a umění, Královská česká společnost nauk, Československá akademie věd aj.) Redigoval časopisy Živa a Vesmír, od roku 1923 vydával Studies from the Plant Physiological Laboratory of Charles University a ještě roku 1959 založil časopis Biologia plantarum. Od roku 1933 byl šéfredaktorem Ottova slovníku naučného nové doby.

Významná byla také Němcova veřejná a politická činnost. Se svou studentskou generací prošel v 90. letech hnutím Omladiny. Od konce 90. let se věnoval kulturní a osvětové práci v Národní straně svobodomyslné (mladočeské). Za 1. světové války odmítal prorakouské zaměření Národních listů a byl jedním z účastníků jednání o vytvoření státoprávní - později národní - demokracie. Za národnědemokratickou stranu byl od roku 1918 a po celá 20. léta poslancem, později senátorem. Ve 30. letech se s touto stranou rozešel. Roku 1933 byl zvolen předsedou Národní rady československé.

V prosinci 1935 jej část agrární strany chtěla kandidovat na prezidenta republiky proti kandidatuře dr. E. Beneše. Když se tzv. pravicový blok rozpadl, byly při vlastní volbě pro B. Němce odevzdány 24 hlasy, i když se Němec sám před volbou kandidatury vzdal.

Také po 2. světové válce byl B. Němec ve světě vědy uznávanou osobností a autoritou. Často vzdor politickým poměrům představoval kulturu a kontinuitu české vědecké práce jako součást světového vědeckého poznání.

(nk)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie