Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KRÖSCHLOVÁ Jarmila (* 19. 3. 1893 Praha, + 9. 1. 1983 tamtéž) - česká tanečnice a choreografka

Reformu tanečního umění, která od počátku 20. století zasáhla Evropu i Ameriku, a hledání nových forem baletu u nás reprezentuje - vedle Miry Holzbachové a Milči Mayerové - právě J. Kröschlová, přední představitelka moderního, tzv. výrazového tance. Od počátku své umělecké dráhy se snažila v tanci dát vyniknout přirozené kráse pohybu lidského těla. Usilovala o obohacení tanečního slovníku, které by rozšiřovalo možnosti využít všech rytmických a dynamických vlastností pohybu k emocionálnímu sebevyjádření. Od roku 1921 vystupovala jako sólová tanečnice a umělecké názory ji sblížily s předními představiteli avantgardního divadla J. Honzlem, J. Frejkou i E. F. Burianem. Se svou taneční skupinou vystupovala v divadle Dada, v Osvobozeném divadle i v Národním divadle. Svým tancem inspirovala soudobé skladatele - B. Martinů pro ni složil Kuchyňskou revui (1927), V. Smetáček napsal hudbu na její libreto Podvečer parného dne (1932), s kterým dosáhla bronzové medaile na Mezinárodní soutěži choreografů v Paříži. Prověřovala si i možnosti tance bez hudby a uplatnění moderního pohybového výrazu v taneční pantomimě. Významná byla také její pedagogická činnost na Divadelní fakultě AMU, která ji vedla k teoretickému formulování vlastní umělecké koncepce: Základy pohybové výchovy tanečníka a herce, Nauka o pohybu, a zejména v práci Výrazový tanec. Na její uměleckou tvorbu navázala i její dcera, tanečnice a choreografka Eva Kröschlová.

(ad)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie