Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

IBLOVÁ Anna (* 25. 3. 1893 Praha, + 16. 7. 1954 tamtéž) - česká herečka

Herectví studovala Anna Iblová u M. Hübnerové. V 17 letech odešla ke kočovnému divadlu. V letech 1911-13 již vystupovala v Praze (Urania, Intimní divadlo). Její další vývoj zásadně změnilo setkání s K. H. Hilarem, jenž dokázal využít její herectví, kterému dominoval hlas s krásným kovovým tónem nad strohou, účelnou a krajně stylizovanou mimikou. Svěřil jí titulní roli v Kleistově Penthesilei (1914), jedné ze svých prvních průbojných inscenací, a Iblová se stala pro příštích 5 let hvězdou vinohradského divadla. Pod Hilarovým vedením zde vytvořila v letech 1914-21 téměř 20 postav, například Magdalenu v Husitech Arnošta Dvořáka, Isoldu (Jaroslav Maria: Tristan), a především Kleopatru ze Shakespearovy tragédie Antonius a Kleopatra, která jí přinesla jednoznačný úspěch. Po smrti svého manžela, herce Otty Bolešky, se sblížila s mladším Romanem Tumou, významným expresionistickým hercem, jenž jí pomohl obohatit dosud zanedbávaný mimický a gestický výraz. Odejít za Hilarem do Národního divadla jí vedení vinohradské scény zabránilo, takže změna hereckého stylu, ke které v Divadle na Vinohradech došlo po nástupu J. Kvapila, znamenala pro Iblovou vlastně katastrofu. Nedokázala se, a snad ani nechtěla, vyrovnat s novými podněty. Její výrazová nadnesenost, zejména v hlasovém projevu, se stávala anachronismem. Pokud měla štěstí a setkala se s úkolem blízkým jejímu typu, jako se stalo ke konci její umělecké dráhy v případě fanatické uzurpátorky Bernardy z Lorcovy hry Dům doni Bernardy, vytvořila postavu živou a plastickou.

(pö)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie