Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

BRODSKÝ Jaroslav (* 22. 3. 1920 Soběslav, + 2. 8. 1981 Toronto, Kanada) - český pedagog a politický vězeň

Jaroslav Brodský vystudoval učitelský ústav a po 2. světové válce byl učitelem a ředitelem školy v Brné u Ústí nad Labem. Pracoval také v severočeské odborové organizaci profesorů a učitelů a podílel se na vypracovávání školského zákona.

Po únoru 1948 byl za své nekomunistické smýšlení vyhozen ze školy, v červnu 1950 zatčen a roku 1951 ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 15 let do vězení, které prožil v uranových dolech a v Leopoldově. V roce 1960 byl amnestován, pracoval jako stavební dělník a koncem 60. let směl opět učit.

Roku 1968 byl iniciátorem založení organizace politických vězňů Klub 231 (podle čísla proslulého zákona na ochranu republiky) a stal se jeho generálním tajemníkem. O uznání K 231, který měl brzy na 60 000 členů, jednal s vedoucími představiteli "pražského jara", ale klub nebyl nikdy zaregistrován. K 231 usiloval o rehabilitaci politických vězňů a o národní smíření, ortodoxní komunisté jej však prohlašovali za jedno z center "kontrarevoluce". J. Brodský proto hned po okupaci v srpnu 1968 odešel do exilu, kde vydal své vzpomínky Řešení gama (1970). Svou rodinu až do smrti už nikdy nespatřil.

(mch)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie