Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

ČECH Eduard (* 29. 6. 1893 Stračov, + 15. 3. 1960 Praha) - český matematik

Eduard Čech byl žákem Jana Sobotky, Karla Petra a B. Bydžovského na filosofické fakultě pražské univerzity a na České vysoké škole technické v Praze. V letech 1919-23 nejprve vyučoval na středních školách matematiku, od roku 1923 působil na Masarykově univerzitě v Brně, kde byl roku 1928 jmenován profesorem. V letech 1935-36 pobýval v USA. Po návratu se zasloužil u nás o zavedení moderního odvětví geometrie - topologie, zkoumající vzájemné vztahy polohy geometrických útvarů. Po válce byl jmenován profesorem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde se věnoval nadále jak pedagogické činnosti, tak i vědeckému bádání. Stál u zrodu Matematického ústavu Univerzity Karlovy.

Odborníci E. Čecha považovali za matematika světového významu a proslul i jako pedagog. Publikoval necelou stovku vědeckých prací a napsal desítky knih, například Topologické prostory (1959), na jejichž dodatku se podílel matematik Miroslav Katětov. V letech 1953-56 byl hlavním redaktorem časopisu Czechoslovak Mathematical Journal.

(pm)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie