Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KAFKA Bohumil (* 14. 2. 1878 Nová Paka, + 24. 11. 1942 Praha) - český sochař

Bohumil Kafka byl absolventem Odborné sochařskokamenické školy v Hořicích, ve studiu pokračoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u S. Suchardy a na Akademii výtvarných umění u Josefa Václava Myslbeka (1898-1901). Od roku 1898 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, po asistentské práci v ateliéru Suchardy (1901-04) pracoval v Paříži, kde se také v roce 1906 stal členem Société du Salon d'Automne. V roce 1916 byl jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové školy a roku 1925 profesorem Akademie výtvarných umění.

Raná Kafkova díla (Mrtvá labuť, Ruina života, 1902), a zvláště ta z pařížského pobytu (Hasnoucí hvězdy, 1906; Mumie, Šílení), patří k nejhodnotnějším projevům českého secesního symbolismu. Vyniká zvláště socha Somnambuly, jejíž stavba se vymyká dřívější tradici prostorové kompozice. Postupně však silný expresívní výraz přešel do klidnější polohy, díla byla plošnější a silněji svázaná se secesním dekorativismem.

Ve své další tvorbě se Kafka už nevyrovnal s moderními podněty novoklasicismu; v posledním období se vrátil k již překonané realistické tradici v Myslbekově duchu (pomník Jana Žižky na Vítkově) a jeho tvorba ztratila svou dřívější aktuálnost. Žižkův pomník ovšem vznikal za pohnutých okolností v době okupace a byl po částech ukrýván. Teprve po válce, už po Kafkově smrti, došlo k jeho osazení. Je pozoruhodný tím, že jde (podle statistik UNESCO) o největší jezdeckou sochu svého druhu na světě.

(vl)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie