Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

HERBEN Ivan (* 26. 2. 1900 Praha, + 25. 10. 1968 Pacific Grove, USA) - český novinář a politik

Ivan Herben pocházel z rodiny blízkého spolupracovníka T. G. Masaryka stejně jako jeho přítel a bratranec P. Drtina, ale jejich životní dráhy byly dlouho odlišné. Absolvoval vojenskou akademii a po krátké službě důstojníka z povolání jej jeho zájmy o veřejné dění přivedly k novinářství. Od počátku 20. let až do zániku Československa byl redaktorem listů Tribuna (1922-28) a České slovo (1928-38) a nakonec šéfredaktorem brněnské redakce Lidových novin. Patřil tedy v duchu rodinné tradice k prohradní skupině českých politiků a novinářů, jako byli například J. Stránský, H. Ripka, F. Peroutka a další.

Po okupaci se účastnil odbojové činnosti, koncem roku 1939 byl zatčen a v letech 1940-45 vězněn v koncentračním táboře. Hned po válce vstoupil do politického života jako významný představitel Čs. strany národněsocialistické. Stal se členem jejího předsednictva a šéfredaktorem Svobodného slova, a tím i jednou z vůdčích osobností odporu proti totalitárním snahám KSČ.

Po únoru 1948 odešel do exilu v USA, kde s F. Peroutkou, P. Tigridem a dalšími stál u zrodu rozhlasové stanice Svobodná Evropa, v níž jako kulturně politický redaktor působil v letech 1950-65.

(mch)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie