Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

ČERNÝ Karel (* 19. 2. 1910 Brno, + 18. 10. 1960 Praha) - český malíř

Krátce po narození se rodiče přestěhovali do Prahy (1911), zde se K. Černý vyučil mechanikem (1929), při zaměstnání navštěvoval večerní kursy kreslení na dělnické škole. Roku 1933 byl přijat na pražskou Akademii výtvarných umění, kterou absolvoval u J. Obrovského (1938). Od roku 1940 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes.

Vliv na jeho tvorbu měla nepochybně expresivnost norského malíře Edvarda Muncha, ale i kubismus B. Kubišty. Již koncem 30. let se vyhranil jeho osobitý projev, stojící mimo současné umělecké směry. Spočíval v malbě velkých barevných ploch bez plastické modelace, s výraznými, velmi zjednodušenými konturami, převážně temného koloritu, který evokoval dojem smutku. Stejným způsobem se vyjadřoval jak v žánrových scénách (Zahradní restaurace; Tanec v zahradě), tak v zátiší a krajině, především jihočeské. Jeho chmurný styl, poznamenaný vlastním fyzickým postižením, dále zvýraznila reakce na okupaci a 2. světovou válku (Naříkající ženy, 1945; Oplakávání, 1946). Teprve po roce 1948, vlivem poválečných pařížských pobytů a poznání tvorby francouzských malířů Raoula Dufyho a Fernarda Légera, se jeho obrazy projasnily a staly se více dekorativními.

(vl)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie