Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KAVÁN František (* 10. 9. 1866 Lhota Vchovská u Jilemnice, + 16. 12. 1941 Libuň u Jičína) - český malíř, krajinář

František Kaván byl ovlivněn Juliem Mařákem, který byl jeho učitelem na pražské Akademii výtvarných umění, kde studoval v letech 1889-96. Vystavoval sice už od roku 1891, samostatně však až v roce 1931; za Podmrak (1894) získal zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži 1900, roku 1939 byl oceněn za cyklus obrazů Český ráj (1938) národní cenou za výtvarné umění. V letech 1896-99 byl členem Umělecké besedy, od roku 1897 Sdružení výtvarných umělců Mánes, v letech 1929-41 přijal členství v Jednotě umělců výtvarných. V roce 1931 byl zvolen řádným členem České akademie věd a umění.

Vedle vlivu učitele (Mařáka), působilo na Kavána i umění Antonína Chittussiho, v jehož kraji také maloval (Železné hory, Na potoce, oba 1895). Kavánovo krajinářské dílo bylo důsledně realistické, jen s krátkodobým odklonem k secesnímu symbolismu po roce 1896 (Odtékání, Chátrání, Milosrdenství, jež přetrvá). Nejhodnotnější umělcovy obrazy pocházejí z konce 19. století, jeho výtvarná poloha se dále neměnila, a nedosáhl většího úspěchu ani tehdy, když poněkud uvolnil svou barevnost, v níž převládaly šedé, zelené a bělavé tóny.

(vl)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie