Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

JARNÍK Vojtěch (* 22. 12. 1897 Praha, + 22. 9. 1970 tamtéž) - český matematik

Vojtěch Jarník vystudoval matematiku na pražské univerzitě, ale v letech 1919-21 působil na brněnské technice. Teprve poté - a to až do roku 1968 - přednášel na Univerzitě Karlově v Praze, kde byl už roku 1935 jmenován profesorem. Ve 20. letech kromě toho působil i na univerzitě v Göttingen. Byl vynikajícím pedagogem i skvělým matematikem. Zabýval se teorií čísel a matematickou analýzou. Byl autorem více než stovky vědeckých prací a významných učebnic Diferenciální počet I, II a Integrální počet I, II. V letech 1935-50 byl hlavním redaktorem Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky. Zabýval se také "matematickým odkazem" jednoho z předních českých myslitelů 19. století Bernarda Bolzana. V roce 1946 se stal Jarník členem České adademie věd a umění a po založení ČSAV byl v roce 1952 jmenován akademikem.

Jako matematik byl znám a vážen ve světě. Přátelé o něm navíc věděli, že je i velkým milovníkem umění, především komorní hudby, a nadaným houslistou. Během svých letních pobytů v Potštejně založil hudební tradici tohoto lázeňského města. Vážili si jej nejen kolegové, ale byl velmi oblíben i mezi studenty.

(pm)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie