Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

HORÁKOVÁ Milada (* 25. 12. 1901 Praha, + 27. 6. 1950 tamtéž) - česká politička

Po absolvování studia práv pracovala M. Horáková od roku 1927 v Ústředním sociálním úřadu hlavního města Prahy a angažovala se také politicky. Od roku 1929 byla členkou Čs. strany národněsocialistické a jako blízká spolupracovnice F. Plamínkové působila rovněž v ženském hnutí.

Po okupaci se podílela na odbojové činnosti, spolupracovala s Politickým ústředím a byla členkou vedení Petičního výboru Věrni zůstaneme. V srpnu 1940 byla zatčena, vězněna na Pankráci a v Terezíně a v roce 1944 odsouzena na 8 let vězení; až do osvobození byla v ženské věznici u Mnichova.

Po válce se stala přední funkcionářkou národněsocialistické strany. Od roku 1945 byla členkou jejího ústředního výboru a poslankyní Národního shromáždění a zastupovala svou stranu také jako předsedkyně Rady čs. žen a místopředsedkyně Svazu osvobozených politických vězňů. Po únoru 1948 se vzdala poslaneckého mandátu a odešla z politického života.

V září 1949 byla náhle zatčena a ve vykonstruovaném procesu odsouzena v červnu 1950 k trestu smrti oběšením. Rozsudek byl vykonán i přes četné protesty a žádosti o milost ze zahraničí (například Albert Einstein). Proces s M. Horákovou vstoupil do poúnorových československých dějin jako první velký monstrproces "podle sovětského vzoru". Byl přenášen rozhlasem, obsáhle komentován v tisku a byly také organizovány rezoluce, požadující nejvyšší tresty. Spolu s M. Horákovou byli kromě národních socialistů J. Hejdy a F. Zemínové odsouzeni i funkcionáři ostatních stran, například sociální demokraté Vojtěch Dundr, Zdeněk Peška a bývalý komunista Z. Kalandra.

Požadavky za rehabilitaci doktorky Milady Horákové se později staly testem upřímnosti demokratizačních úmyslů komunistického režimu. Rehabilitována byla až v červenci 1968 za "pražského jara", ale rehabilitace byla po sovětské okupaci zadržena a mohla být uskutečněna až po pádu režimu.

(mch)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie