Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

HOREJC Jaroslav (* 15. 6. 1886 Praha, + 3. 1. 1983 tamtéž) - český sochař a průmyslový výtvarník

Jaroslav Horejc se zprvu učil rytectví a cizelérství na klenotnické odborné škole, pak v letech 1906-10 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u J. Drahoňovského a S. Suchardy. Současně se však živil jako štukatér. Od roku 1909 spolupracoval s Artělem, pro který navrhoval předměty uměleckého řemesla, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes (od 1911) a Svazu českého díla. Významným způsobem spolupracoval s architekty Janem Kotěrou a L. Machoněm. Roku 1925 získal velkou cenu na výstavě Art déco v Paříži za skleněné vázy, roku 1937 byl oceněn řádem Orange-Nassau za sochařské ztvárnění Komenského pohřební kaple v Naardenu. V letech 1918-48 působil jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole, kde vedl ateliér ornamentálního a figurálního modelování.

Na mezinárodním poli se uplatnil hlavně jako sklářský výtvarník, proslavený návrhem pěti řezaných váz (Bakchus, Praha, Země Kanaan, Tanec, Tři grácie), ale také skleněným reliéfem Země a lidé, původně určeným pro palác národů v Ženevě (1937). Zpracovával však i šperky, navrhoval mince (stříbrné dvacetikoruny 1932, 1937), zhotovil mříž do Zlaté brány chrámu sv. Víta v Praze (1955). Neméně významná však byla i jeho tvorba v rámci volné plastiky.

Horejc patřil k nejvýraznějším představitelům českého novoklasicismu, inspirovaného řeckou archaickou plastikou (Amfitrité, 1913). Jeho snadno rozpoznatelný styl charakterizují značně protažené figury, s malou hlavou, útlými boky a širokými rameny. Jeho spíše dekorativní než monumentální sochařský výraz způsobil, že byl vyhledávaným autorem architektonické plastiky (sochy na záložně v Karlíně, na budově čs. velvyslanectví ve Varšavě, na ředitelství spojů v Pardubicích, na ministerském komplexu pod Emauzy v Praze). Byl autorem Pomníku padlých ve Dvoře Králové (1922), hřbitovní plastiky Jiráskova hrobu v Hronově, několika náhrobků na Vinohradském hřbitově.

(vl)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie