Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

 

<-I Zpět na abecední vyhledávání K->

JEŽEK Josef (* 2. 8. 1884 Žamberk, + ? Praha) - československý policejní úředník, generál četnictva a protektorátní ministr vnitra

Po absolvování gymnázia v Rychnově byl J. Ježek na zeměbranecké kadetní škole ve Vídni (vyřazen 1902) a roku 1909 přestoupil k četnictvu. V hodnosti poručíka působil nejprve u zeměbraneckého pluku v Bukovině (1914-15), poté na ministerstvu zeměbrany ve Vídni. Po vzniku Československa pracoval nejprve u četnictva v Jindřichově Hradci, odkud byl poslán roku 1919 na Slovensko jako první pobočník zdejšího četnického velitele. V letech 1924-37 byl přednostou četnického oddělení ministerstva vnitra, poté se stal zemským velitelem četnictva na Slovensku a od roku 1938 zastával stejnou funkci v Praze. Byl i osvětově činný - založil a redigoval časopis Bezpečnostní služba, který zanikl až s nástupem Protektorátu. V roce 1939 získal funkci generálního velitele četnictva. V červenci 1939 ho ministerský předseda Eliáš jmenoval ministrem vnitra a v této funkci působil až do ledna 1942.

V protektorátní vládě úzce spolupracoval především s Jaroslavem Krejčím. Jeho expertiza o postupu germanizace z podzimu 1939 vedla k odmítnutí slibu věrnosti Háchy Adolfu Hitlerovi. Ve vládě Jaroslava Krejčího z poloviny ledna 1942 na příkaz K. H. Franka již nepůsobil. Po revoluci v květnu 1945 byl přesto zatčen. Národní soud v roce 1947 rozhodl o upuštění od potrestání, neboť Ježkova činnost v období okupace při obhajobě národních zájmů mnohonásobně převýšila škodu. V roce 1954 byl znovu zatčen, během výslechů zažil mnoho utrpení a nakonec ho komunistická justice odsoudila za tzv. velezradu na 25 let žaláře. Většinu času do propuštění na amnestii (1960) strávil v Leopoldově.

(tp)


Předchozích 1 Zpět na abecední vyhledávání Dalších 1