Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

 

<-E Zpět na abecední vyhledávání G->

FISCHER Josef Ludvík (* 6. 11. 1894 Praha, + 17. 2. 1973 Olomouc) - český filosof a sociolog

Josef Ludvík Fischer byl synem lesníka na panství Schwarzenberků. Na pražské filosofické fakultě studoval češtinu, filosofii a němčinu. V letech 1921-35 pracoval v knihovnách v Praze, Olomouci a Brně, v roce 1927 se habilitoval na brněnské filosofické fakultě, od roku 1935 tu byl mimořádným profesorem. Spolupráce s levicovými intelektuály ho přivedla do Levé fronty. Po okupaci emigroval do Nizozemska, kde v ilegalitě prožil válku. Po návratu do vlasti se stal v letech 1946-49 prvním rektorem Palackého univerzity v Olomouci. Poté ještě přednášel v Brně v letech 1956-60, než byl poslán do důchodu. Na univerzitu v Olomouci se opět vrátil v období "pražského jara" (1968-69).

Ve 30. letech Fischer formuloval základy své skladebné filosofie, která v mnohém předjímala pozdější západoevropský strukturalismus. Svým učením, založeným na pojmech funkce, struktura, celek, část, řád a hierarchie, se snažil vysvětlit svět v jeho strukturálně kvalitativní rozrůzněnosti s odlišnými způsoby existence. Skladebnou filosofii aplikoval Fischer hlavně na sociologii. Společnost definuje jako skladbu funkcí sociálního dosahu: nejnižší funkce směřují k zachování daného stavu společnosti, nejvyšší pak k jejímu rozvoji.

I když v 50. a 60. letech užíval některé pojmy marxistické terminologie, nevzdal se svého přesvědčení, že jen skladebnou filosofií lze řešit společenskou krizi 20. století.

K významným Fischerovým dílům patří Základy poznání (1931), Zrcadlo doby (1932), Krize demokracie (1933), Řád kapitalistický a skladebný (1935), Filosofické studie (1968).

(zb)


Předchozích 1 Zpět na abecední vyhledávání Dalších 1