Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

ORSI de ORSINI Giovanni Domenico (* 1633/34 Vídeň, + 14. 7. 1679 Praha) - český barokní stavitel a architekt italského původu

Orsiho otec, stavitel vlašského původu Giovanni Battista Orsi (též Orssi, Urssay, Ursyny), přišel do Prahy z Vídně v roce 1626 a usadil se poté v Praze na Hradčanech.

Orsi sám se narodil ve Vídni a zřejmě pobýval i v severní Itálii. Obě tato prostředí silně ovlivnila jeho další tvorbu. Teprve v 50. letech 17. století přišel definitivně do Prahy. Poprvé je v Čechách doložen k roku 1653, dva roky nato je zmíněn jako zednický tovaryš a o rok, dva později již jako polír. Orsi se v Praze usadil na Starém Městě (1660), vstoupil do pražského staroměstského cechu a pracoval zpočátku pro Carla Luraga. Později se osamostatnil a vynikl i jako samostatný tvůrčí architekt, pracující především pro jezuity, ale příležitostně i pro šlechtu.

Přibližně kolem roku 1670 se uvádí s přídomkem de Orsini. V letech 1675-77 byl rektorem vlašské kongregace v Praze na Malé Straně a od roku 1678 vrchním pevnostním stavitelem v Chebu.

Orsi byl vedle o něco starších architektů F. Carattiho a Carla Luraga třetím nejvýznamnějším architektem počátečního období barokní architektury v Čechách. Přestože zemřel mlád (pravděpodobně na mor) a na vrcholu svých tvůrčích sil, je jeho tvorba, v níž se projevily značné umělecké schopnosti a invence, značně rozsáhlá. Jeho hlavními díly jsou: jezuitský kostel v Telči (1663-67), jezuitská rezidence v Kutné Hoře (od 1667), klášter karmelitánů na Starém Městě pražském (od 1671), dominikánský kostel sv. Michala v Litoměřicích (od 1672, dnes již neexistuje), dostavba katedrály sv. Víta v Praze (1673, dnes neexistuje, zničeno Mockerovou přestavbou na konci 19. století), Kolovratský palác na Starém Městě pražském (asi 1673/4) pro Jana Václava Novohradského z Kolovrat, jezuitský profesní dům v Praze na Malé Straně (1676-1679), severní trakt Klementina v Praze na Starém Městě (od 1679).
(jv)
Vlček P.: Giovanni Domenico Orsi a bývalý kostel sv. Norberta v Praze, Umění 34, 1986; Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie