Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KOŘENSKÝ Josef (* 26. 7. 1847 Sušno u Nových Benátek, + 8. 10. 1938) - český cestovatel a spisovatel

Už jako student reálné školy v Mladé Boleslavi se zabýval Kořenský paleontologií a získal slušnou sbírku zkamenělin, o které se s uznáním vyslovil i dr. Antonín Frič. Ten mladého a zaníceného přírodovědce podporoval i za jeho studií na pražském učitelském ústavu a poskytl mu dokonce azyl v muzeu. Od roku 1867 učil Kořenský nejprve v Radnicích, pak v Litomyšli a nakonec na Smíchově (ulice dodnes nese jeho jméno), kde jeho obliba v paleontologii našla uplatnění na nedalekých bohatých lokalitách (Barrandov aj.). Po celou dobu dále studoval, přednášel a psal díla vědecká i populární, přispíval do časopisů, ale především cestoval.

Projel všechny evropské státy, vydal se až na Sibiř a v letech 1893-94 vykonal cestu kolem světa, která mu poskytla látku na monumentální dílo Světem a přírodou, první toho druhu v Čechách. Ze svých cest přivezl Kořenský spoustu uměleckých i etnografických předmětů a přírodnin, aby jimi obohatil česká muzea, ale i školní kabinety. Za jeho celoživotní dílo mu byl roku 1927 udělen čestný doktorát na Karlově universitě.
(pa)
Faltysová M.: Učitel a cestovatel Josef Kořenský (1847-1938), Zprávy z muzeí od Trstenické stezky, 1969


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie