Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KAŠPAR Jan (* 20. 5. 1883 Pardubice, + 2. 3. 1927 tamtéž) - první český letec

Podél železniční tratě blížil se letoun od Pardubic ku Praze. Nad Prahou jej obklopila mlha, ale řídě se stříbrnou stužkou Vltavy, zamířil pilot bez váhání k chuchelskému závodišti a přistál. Nejdelší přespolní let v Rakousku-Uhersku šťastně končí, pilot si převléká slavnostní oblek a odjíždí do Prahy na svatbu svého přítele.

Pilotem nebyl samozřejmě nikdo jiný než ing. Jan Kašpar. Absolvent České vysoké školy technické, nadšený cyklista a automobilista, pracoval v továrně Laurin a Klement a tady se také s ing. Hieronymem podílel na stavbě prvního leteckého motoru u nás. Letectví jej nadchlo tak, že firmu opustil a spolu s bratrancem Evženem Čihákem se věnoval výhradně létání. Na jednoplošníku vlastní konstrukce se učil létat. Letadlo bylo zhotoveno za tři měsíce a v únoru 1910 na něm prováděl Kašpar se svým bratrancem první pokusy. Stroj však měl malý výkon a nakonec se při pádu zničil. Podobný osud postihl i další tři stroje. Aby své pokusy co nejvíce urychlil, zakoupil nakonec ve své době špičkový stroj Blériotův. Na něm 13. 5. 1911 také absolvoval historický let z Pardubic do Prahy.

Toto letadlo pak věnoval již v roce 1913 Národnímu technickému muzeu v Praze.

Následovaly četné úspěchy - například ještě téhož roku první let s cestujícím, ale také nesnáze, zranění i překážky. Po smrti svého otce, nadšeného příznivce aviatiky, Kašpar létání načas zanechal a definitivní konec pro něj znamenala 1. světová válka - po ní sám, bez prostředků, s velkými dluhy, zneuznán a také duševně chorý, nakonec spáchal sebevraždu. Jeho průkopnické lety však položily základ českého letectví.
(pa)
Fleybeck J.: Jan Kašpar: Přemožitelé času 17, 71-75, MON Praha 1989


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie