Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

ŠTURSA Jan (* 15. 5. 1880 Nové Město na Moravě, + 2. 5. 1925 Praha) - český sochař

Kámen provázel tohoto velkého českého sochaře doslova celý život. Pocházel z Vysočiny, vystudoval kamenickou a sochařskou školu v Hořicích, pracoval jako kameník.

Na Akademii byl jeho učitelem J. Myslbek. Učitelem přísným, pod jehož nesmlouvavou kritikou Štursa většinu svých žákovských prací zničil. Národní obrozenecké myšlenky předchozí generace nenalezly u Štursy už odezvu, vydává se vlastní cestou, hledá nové hodnoty, formuje svůj osobní i umělecký názor. Materiálem je mu nejen kámen a bronz, ale i sádra, vosk.

Na rozdíl od mnoha svých souvěkovců nebylo jeho dílo zpočátku ovlivněno Rodinem. Úmyslně se snažil vymanit z rodinovské mánie mezi českými sochaři a hledal vlastní originální projev pohybující se mezi hranicemi secesního symbolismu a klasicismu, přesto však se s ním musel z vlastních pozic vypořádat. Z doby před 1. světovou válkou pochází celá řada vynikajících plastik (Před koupelí, Melancholické děvče, Sedící Eva, Odpočívající tanečnice ad.) i jeho nejzávažnější monumentální dílo - skupiny Humanita a Práce pro pilony Hlávkova mostu v Praze.

Tragickým mezníkem, se kterým se lidsky i umělecky jen těžce vyrovnával, se pro Štursu stala 1. světová válka. Z krutých osobních zážitků z fronty vykrystalizovalo později jedno z nejvýznamnějších děl moderního českého sochařství - Štursův Raněný.

Štursovo dílo je umělecky souměřitelné s tvorbou jeho velkého učitele Myslbeka. Stejně tak i odkaz Štursův zůstává trvalým vysokým měřítkem hodnot i podnětem pro české sochařství.
(pa)
Mašín J.-Honty T.: Jan Štursa, Praha 1980


Toto heslo je i v encyklopedii Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie