Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

UNGAR Karel Rafael (* 12. 4. 1744 Žatec, + 14. 7. 1807 Praha) - český kněz, osvícenecký myslitel a historik německého původu

Správce knihovny a numismatického kabinetu premonstrátského kláštera v Praze na Strahově (1771-73), učitel filosofie, přírodních věd, matematiky a teologie K. R. Ungar byl v říjnu 1780 jmenován správcem universitní knihovny v Praze. Tehdy jediná veřejná knihovna v Čechách se díky úmorné a obětavé práci Ungara stala významným kulturním zařízením. Fondy knihovny vzrostly za jeho správcování třikrát a systém, který knihovně vtiskl, se v podstatě udržel dodnes. Čeští vlastenci zvláště oceňovali Ungarovu snahu soustředit všechny české knihy a velkou péči, kterou věnoval vyhledávání starých českých tisků. S universitou byl spjat i dlouholetým pedagogickým působením. V letech 1786-88 byl děkanem filosofické fakulty a ve školním roce 1789-90 rektorem university.

Ačkoliv pocházel z německé rodiny, patřil Ungar ve své době k předním českým vlastencům. Spolupracoval s Voigtem na Podobiznách a vydal Balbínův latinsky psaný a dosud nepublikovaný spis Učené Čechy. Minulost české kultury byla také tématem jeho pěti vědeckých statí, publikovaných v ročenkách České společnosti nauk, jejímž byl aktivním členem. V roce 1788 opustil Ungar premonstrátský řád. "Nejsvobodnější osvícenec" v Čechách tím manifestoval svůj souhlas s josefínskými reformami.
(jk)
Vlček J.: Dějiny české literatury, II, Praha 1960; Slavík B.: Od Dobnera k Dobrovskému, Praha 1975


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie