Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

TOMÁŠEK Václav Jan (* 17. 4. 1774 Skuteč, + 3. 4. 1850 Praha) - český skladatel a hudební pedagog

Nejmladší z šesti synů obchodníka s plátnem jevil už od útlého mládí nevšední schopnosti k hudbě. Zpěvu a houslím se učil nejdříve v Chrudimi, pak u minoritů v Jihlavě. Gymnázium studoval v Praze a zároveň se sám, jen podle učebnic, učil komponovat. Rozhodující vliv na jeho hudební vývoj mělo představení Mozartova Dona Juana. Stal se učitelem hudby v několika šlechtických rodinách a zároveň vstoupil na právnickou fakultu. Práva úspěšně dokončil, ale věnoval se nadále pouze hudbě. Ohromný dojem v něm zanechal Ludwig van Beethoven při své pražské návštěvě roku 1798. Hodně se Tomášek naučil od J. L. Dusíka. Znal se také s J. Haydnem a styky s Goethem a předními českými vlastenci V. Hankou, F. Palackým a J. Chmelenským zdůrazňovaly jeho prestiž. Tu pak podtrhovaly návštěvy zahraničních umělců, kteří při návštěvě Prahy se neopomněli u Tomáška zastavit (Wagner, Paganini, Berlioz či Klára Schumannová).

Skladatelské úspěchy otevřely Tomáškovi dveře do rodiny hraběte Buquoye, kde získal hmotné zajištění. Tomášek se stal i výraznou osobností obrozeneckého hnutí a zaujal místo v čele pražského hudebního života počátku 19. století. Kromě komponování - písně, symfonie, kantáty i opery - působil především jako učitel, z jehož školy vyšla řada slavných klavíristů: Alexander Dreyschock, J. V. Voříšek či Jan Bedřich Kittl.
(pa, pp)
Tarantová M.: Václav Jan Tomášek, Praha 1946


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie