Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

MLADA (Marie) (* mezi 930-935 Praha, + 9. 4. 994 Praha) - česká princezna a abatyše z rodu Přemyslovců

Nejmladší dcera knížete Boleslava I., "v svatém písmu vzdělaná, křesťanskému náboženství oddaná a veškerou poctivostí mravů ozdobená," jak píše Kosmas, byla předurčena ke službě boží. Za tím účelem se jí také dostalo na tehdejší dobu vynikajícího vzdělání. Roku 965 se vydala do Říma, její poslání však nebylo jen náboženské, ale spíše diplomatické - dosáhnout církevního osamostatnění Čech zřízením biskupství v Praze. Mise byla úspěšná, navíc se vrátila z Říma jako abatyše (pod jménem Maria) nově založeného kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, když opatskou berlu přijala z rukou samotného papeže Jana XIII. Politický význam vlastního biskupství byl pro český stát nedocenitelný. Sama Mlada-Marie byla svými jeptiškami i českým lidem uctívána jako světice. Církví byla prohlášena za blahoslavenou a dodnes ve svatojiřském klášteře ukazují její ostatky. Podle posudku antropologa dr. Vlčka však nejsou určeny jednoznačně a i o místě, kde byla pochována, panují dohady.
(pa)
Ryneš V.: Mlada Přemyslovna, Praha 1944; Kadlec J.: Založení pražského biskupství, Roztoky 1971


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie