Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

HEROLD Josef (* 22. 10. 1850 Vršovice, dnes část Prahy, + 4. 4. 1908 Praha) - český advokát a politik

Už jako student práv se zapojil do veřejného života v rodných Vršovicích, kde založil Besedu a Sokol. Po ukončení studií byl zvolen do vršovického zastupitelstva a záhy se stal i starostou. V roce 1881 si otevřel advokátní kancelář na Královských Vinohradech, kde byl taktéž členem zastupitelského sboru. Jeho jméno je však především spojeno s Národní stranou svobodomyslnou. Mladočechy zastupoval v českém sněmu od roku 1883, v říšské radě pak od roku 1888. Tehdy totiž zprvu nevelká skupina českých poslanců následovala E. Grégra, Václava Kounice, E. Engela a J. Vašatého, kteří odešli ze společného Českého klubu. Spolu s Heroldem to byl Gabriel Blažek a Jan Lažanský.

Vynikající řečník Josef Herold spoluvytvářel mladočeskou politiku takřka až do své smrti. Byl jedním z vůdců a mluvčích strany. Roku 1894 byl spolu s K. Kaizlem, K. Kramářem, G. Eimem, B. Pacákem a několika málo dalšími autorem Nymburské rezoluce mladočechů, kterou se strana přihlásila ke "konstruktivní opozici" proti "planému radikalismu".
(mp)
Urban O.: Česká společnost 1848-1918, Praha 1982


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie