Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

THOMAYER Josef (* 23. 3. 1853 Trhanov, + 18. 10. 1927 Praha) - český lékař

Thomayer, "nejvýraznější a nejrázovitější postava českého lékařství na přelomu a v prvních dvou dekádách tohoto století", byl původem Chod a na svůj kraj byl také náležitě hrdý. Po gymnazijních studiích v Klatovech absolvoval roku 1876 pražskou lékařskou fakultu a podnikl řadu studijních cest po významných evropských lékařských pracovištích.

Roku 1885 se stal přednostou české polikliniky, o sedm let později stanul v čele II. české interní kliniky, kde vychoval mnoho výborných odborníků a založil svou vlastní školu. Vynikal dokonalými a často bleskovými diagnózami.

Několika generacím vštípil vysoký ideál lékařské etiky, byl činný ve Spolku českých lékařů, ale i ve Svatoboru a jiných národních kulturních institucích. K tomu se váže i jeho činnost literární, v níž vystupoval pod průhledným pseudonymem R. E. Jamot. Měl také řadu přátel mezi literáty, mimo jiné předčasně zesnulého básníka Bohdana Jelínka.

Byl vlastenec a lidumil - své jmění odkázal Ústřední matici školské, knihovnu a výtvarné sbírky Národnímu muzeu a Národní galérii. V rodném Trhanově vybudoval na svůj náklad chudobinec.
(pa)
Thomayer J.: Ze zápisků lékaře, Praha 1977


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie