Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

sv. JAN SARKANDER (* 20. 12. 1576 Skočov na Těšínsku, + 17. 3. 1620 Olomouc) - český světec, katolický kněz, patron ochrany zpovědního tajemství

Jan se narodil v české katolické rodině Sarkanderů, roku 1589 se s rodiči přestěhoval do města Příbora, které patřilo olomouckému biskupství. Studoval v Olomouci, Praze a Štýrském Hradci latinu, antickou literaturu, filosofii i teologii a stále ještě uvažoval o civilním povolání. Byl dokonce i krátce ženat s Annou Plachetskou z Velkého Meziříčí. Záhy však ovdověl a rozhodl se pro dráhu duchovního. Roku 1607 získal nižší kněžské svěcení a dva roky poté byl v brněnském kostele sv. Petra a Pavla vysvěcen na kněze biskupem Civallim. Působil na řadě far, než se konečně usadil v Holešově, kde se stal osobním důvěrníkem a zpovědníkem majitele panství Ladislava Popela z Lobkovic.

V neklidné době českého stavovského povstání a následných válečných událostech (1618-20) stál vždy na straně katolíků. Tento postoj mu také pomohl ochránit město Holešov před pleněním polského vojska v roce 1619, když vyšel v čele obyvatel města vstříc vojákům, zpívaje náboženské katolické písně. Tímto však upadl v nelibost u protestantských moravských direktorů. Po krátkém pobytu na zámku v Tovačově, kde se před nimi ukrýval, byl chycen na útěku v lesích a uvězněn v olomouckém vězení.

Na mučení měl doznat domnělé spojení s katolickým panským táborem. Ani po čtvero mučení však nic neprozradil. Na následky posledního mučení nakonec zemřel. Jeho smrt byla považována katolíky od samého počátku za mučednickou. Stal se proto mučedníkem víry za zachování zpovědního tajemství.

Jeho tělo, zahalené do červené látky jako symbol mučednické smrti, bylo uloženo v mariánském kostele v Předhradí v kapli sv. Vavřince. Odtud byly jeho ostatky roku 1860 přeneseny do svatováclavského chrámu v Olomouci.

Beatifikační proces byl zahájen až v roce 1715, přestože byl Sarkander oslavován a ctěn již dříve nejen u nás, ale i v Polsku a Francii. Konečně roku 1859 (15. 9.) byl Sarkander prohlášen papežem Piem IX. za blahoslaveného a v roce 1995 Janem Pavlem II. za svatého. Jeho svatořečení ovšem nebylo v české veřejnosti vzhledem k pobělohorskému vývoji přijato jednoznačně.
(jv)
Buben M.-Kučera R.- Kukla O.: Svatí spojují národy, Praha 1994


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie