Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

STAMIC Jan Václav Antonín (* 19. 6. 1717 Havlíčkův Brod, + 27. 3. 1757 Mannheim) - český skladatel

Rod Stamiců, ze kterého vyšla řada znamenitých hudebníků, pocházel z Mariboru v dnešním Slovinsku. Největšího uznání dosáhl Jan Václav Antonín, syn kupce, varhaníka a radního Německého (dnes Havlíčkova) Brodu. Hudební vzdělání získal jednak od svého otce, jednak na jezuitském gymnáziu v Jihlavě a snad i v Praze.

Někdy v době válek o dědictví rakouské odešel Stamic do ciziny a záhy dosáhl význačného postavení v kurfiřtské kapele v Mannheimu, nazývaném tehdy "předměstí Paříže". V Mannheimu se stal koncertním mistrem, dvorním kapelníkem a hlavou tzv. mannheimské školy, která obdivuhodně spojovala umění skladatelské s reprodukčním.

V 50. letech 18. století uvedl Stamic některé své skladby v Paříži, kde obdržel na 10 let královské privilegium k tisku vlastních děl. J. V. A. Stamic je řazen k předním průkopníkům a spoluzakladatelům nového hudebního slohu - klasicismu a předchůdcům Haydna, Mozarta a Beethovena. Přes dlouhodobý pobyt v cizině neztratil nikdy styk s vlastí a v jeho skladbách zaznívají tóny připomínající vliv české lidové písně i zámecké hudby.
(pa)
Barvík M.: Slavná minulost české hudby, Praha 1959; Holzknecht V.: Kniha o hudbě, Praha 1964


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie