Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

MODRÁČEK František (* 8. 9. 1871 Habrovce u Nasavrk, + 23. 3. 1960) - český politik, publicista a novinář

Dvaadvacetiletý řezbář František Modráček, podle zprávy policie již známý socialistický agitátor, přijel do Prahy na počátku června 1893 přímo z vídeňského vězení, kde si odpykal pětitýdenní trest za rozšiřování anarchistických letáků. Na podzim téhož roku se ocitl ve vězení znovu, tentokráte v Praze, za účast v pokrokovém hnutí mládeže. V procesu s tzv. Omladinou byl v únoru 1894 odsouzen k osmnáctiměsíčnímu vězení. Protože udržoval spojení se svými vídeňskými přáteli (od nichž hodlal získat bomby), byl současně stíhán vídeňským soudem pro velezradu a dostal další dva roky. V říjnu 1895 však byl - podobně jako ostatní omladináři - amnestován.

Modráček patřil k socialistickému křídlu pokrokového hnutí. Po jeho rozpadu pak ke skupině tzv. pokrokových socialistů, kteří v roce 1897 přešli do sociální demokracie. V letech 1898-1916 redigoval mládežnickou, později teoretickou sociálně demokratickou revui Akademie. Ve volbách v květnu 1907 byl zvolen poslancem říšské rady.

Víceméně proti vůli vedení strany se zasloužil o rozvoj dělnického družstevnictví. V roce 1904 založil ve Vršovicích první dělnický konzumní spolek a poté řadu dalších družstev. Byl spoluzakladatelem a předsedou Ústředního svazu družstev. Vytvořil dokonce vlastní teorii "družstevního socialismu", kterou stavěl proti marxistickému požadavku zestátnění výrobních prostředků.

Modráček, již od mládí "svým vzděláním ostatní své druhy převyšující" (A. P. Veselý), patřil k teoretikům strany. Nikdy však nepřijal marxistickou teorii plně za svou, a stal se proto hlavním představitelem tzv. revizionistického křídla v české sociální demokracii (Modráček, J. Hudec, L. Winter aj.). Když se v průběhu roku 1917 vytvořila v sociální demokracii opozice proti dosavadní prorakouské politice vedení strany, byl v jejích řadách i Modráček a jeho skupina. Nazývala se radikálně socialistická opozice a vystoupila s vlastním programem. Její program byl odmítnut, ale Modráček byl v září 1917 kooptován do výkonného výboru strany.

Po válce byl Modráček nejzásadnějším odpůrcem vznikající bolševické levice ve straně. Pro své pravicové postoje ze sociální demokracie dokonce dočasně odešel (1919-23) a vedl vlastní samostatnou stranu.
(jk)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie