Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

LAUB Ferdinand (* 19. 1. 1832 Praha, + 17. 3. 1875 Gries u Bolzana, Itálie) - český houslista

Jeden z nejslavnějších českých houslistů 19. století pocházel ze známé pražské hudebnické rodiny. Již v devíti letech oslnil při svém prvním veřejném vystoupení v hostinci U Doušů na dnešním Václavském náměstí v Praze posluchače čistotou své hry a precizností interpretace. A v deseti letech už měl samostatný koncert ve Stavovském divadle v Praze.

Po studiích na pražské konzervatoři (1843 až 1846) přihlíželi jeho absolventskému koncertu takové hudební veličiny jako Franz Liszt a Hector Berlioz. Arcivévoda Štěpán Habsburský mu daroval vynikající housle od výrobce Amatiho. Následujícího roku se Laub odebral do Vídně, kde často vystupoval i na dvoře císaře Ferdinanda Dobrotivého.

Vídeň opustil v roce 1850, kdy se vydal na turné po Evropě. Jeho koncerty představovaly nepřetržitý řetěz triumfů. Delší dobu působil ve Výmaru, v Berlíně, kde byl 1855-62 profesorem konzervatoře, Akademie hudebních umění, koncertním mistrem dvorní opery, ale i zakladatelem vynikajícího kvarteta. Na cestě do Švédska se roku 1860 setkává v Göteborgu s B. Smetanou a pořádá s ním dva koncerty a uzavírá upřímné přátelství. Významné bylo i Laubovo působení v Moskvě, kde v letech 1866-74 učil na konzervatoři a vychoval řadu známých ruských hudebníků. Zároveň byl i primáriem Ruské hudební společnosti a Čajkovskij si poznamenal, že je "největším houslistou své doby". Přesto se vždy vracel ze svých cest do vlasti. Poutal ho k ní i zvláštní vztah k Chrudimi a Praze. Tentokrát z Ruska už přijížděl nemocný. Cestou do Itálie, kde se chtěl léčit, umírá. Pohřben je na Vyšehradě.

F. Laub se uplatnil především jako výjimečný sólista, ale rád hrál se svým kvartetem. Interpretoval hudbu klasickou i soudobou, nejraději však romantickou hudbu Josepha Haydna, kterou miloval pro její citovost. Laubova hra byla ceněna nejenom pro bravurní, čisté a precizní provedení, ale především pro hlubokou oduševnělost přednesu a jedinečné vystižení vnitřního obsahu děl, ale i nádech elegičnosti, což bylo mnohdy spojováno s jeho slovanskou povahou.

Skladatelsky byl Laub činný jen málo, přesto však po sobě zanechal nezapomenutelnou Polonésu. Známý je i kvartet cis-moll pro smyčcové obsazení, ale Koncert pro housle a orchestr a-moll se nedochoval. Výjimečně psal i básně, jeho žena byla zpěvačka a syn se po vzoru rodičů stal učitelem hudby a hudebním skladatelem.

Laub vlastnil mezi mnoha cennými nástroji i housle od Stradivariho, které zdědil jeho syn, který je prodal.

Od roku 1871 téměř nekoncertoval, neboť byl vážně nemocen. Léčil se v Karlových Varech a posléze v Gries, kde také zemřel.
(jv)
Šich B.: Ferdinand Laub, Praha 1951; Ginzburg L.: Ferdinand Laub, Moskva 1951


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie