Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KOCÍN z KOCINÉTU Jan (* 14. 2. 1543 Písek, + 26. 3. 1610 Praha) - český humanista, spisovatel a překladatel

Jan Kocín, od roku 1571 se šlechtickým přídomkem z Kocinétu, přítel a nejpřednější spolupracovník Adama z Veleslavína, horlivý vlastenec, zbožný český bratr, vzorný úředník a manžel, patřil k váženým a učeným českým literátům konce 16. století.

Vystudoval v Praze, učil na několika městských školách a poté strávil deset let na studiích a cestách po západní Evropě. Vydal zde několik děl antických autorů a navázal četné vědecké styky. V roce 1577 se vrátil do Prahy, stal se městským písařem malostranským a pokračoval v literární práci. Zajímal se hlavně o práva a historii, ale napsal podle latinské předlohy např. i Rozmlouvání o moru (1582) a původní spis Abeceda zbožné manželky a rozšafné hospodyně (1585). K jeho nejvýznamnějším dílům patří překlady Historie církevní (1594) a Kronika nová o národu tureckém (1594), kterou připravil ve spolupráci s Veleslavínem.

Jan Kocín nepatřil k originálním a pronikavým duchům, spíše "hověl potřebám a vkusu doby, jejíhož proudu neřídil" (J. Vlček). Získal však zvučné jméno a zasloužil se o popularizaci odborné literatury a rozvoj českého jazyka.
(jk)
Polišenský J.: České dějepisectví předbělohorského období a pražská akademie, Acta Universitatis Carolinae Praha, Historia Universitatis Carolinae Pragensis 4, sv. 2, 1964


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie