Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KLAR Alois (* 25. 4. 1763 Úštěk, + 25. 3. 1833 Praha) - český humanista, zakladatel ústavu slepců

Po studiích v Litoměřicích a na pražské universitě získal Alois Klar roku 1782 doktorát filosofie. Vrátil se do Litoměřic, kde působil na místním gymnáziu až do roku 1806, kdy se mu dostalo jmenování profesora řecké filologie a klasické literatury na pražské universitě.

Přestože byl považován ve své době za vynikajícího pedagoga, dnes je znám především jako velký humanista, dobroditel a organizátor péče o slepé občany a mecenáš umění a chudých studentů filologie.

Roku 1807 byl jedním ze zakladatelů ústavu pro slepé děti v Praze, pro který nejen že vypracoval stanovy, ale řídil v něm i vyučování. Soustavný zájem o vzdělávání nevidomých a jejich obživu ho přivedl k založení Ústavu pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců v Čechách. Tito lidé byli do této doby odkázáni většinou na dobročinnost druhých, především církevních institucí.

Alois Klar však publikoval i filologické studie a výtěžek z jejich prodeje opět věnoval na dobročinné účely. V jeho práci pokračoval i jeho syn Paul Alois Klar, který vystudoval práva, ale přesto se věnoval po celý svůj život péči o nevidomé. Za tuto svoji činnost byl vyznamenán císařem Františkem Josefem.
(jv)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie