Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KAPPER Siegfried (21. 3. 1820 Smíchov, + 7. 6. 1879 Pisa v Itálii) - český židovský spisovatel, překladatel a lékař

Autor Českých listů z roku 1846, "první sbírky veršů, kterou napsal Žid v českém jazyce, patří ... z pohledu literární historie a historie česko-židovské vzájemnosti k nejpozoruhodnějším židovským osobnostem Čech minulého století" (T. Pěkný).

Vlastním jménem Izák Šalomon Kapper se nejprve vzdělával u svého otce-učitele, poté na triviálce na Smíchově (ale chodil i do židovské školy) a vystudoval gymnázium a filosofii v Praze (1839). Pak odejel učit do Ruska, ale už 1840 byl ve Vídni, kde se zapsal na medicínu. Od mládí se zajímal o pokrokové mladoněmecké hnutí, ale také o českou literaturu a spřátelil se mj. s K. Sabinou a Václavem Bolemírem Nebeským - představiteli "Mladé Čechie". Zejména Nebeský jej nadchl pro českou věc, ale Siegfriedovy snahy - vyjádřené právě v Českých listech - nenarazily na velké pochopení. Kapper se sice prohlásil za Čecha, odmítl se však vzdát svého židovství. Jeho postoj přivítali nemnozí, patřil k nim J. E. Vocel, většina - v čele s K. H. Borovským - však nabízenou ruku odmítla (teprve později Havlíček svůj příkrý odsudek s odvahou sobě vlastní opravil). A tak Kapper, který už roku 1844 propagoval slovanský folklór (Slavische Melodien), se zklamaný z českého postoje po dokončení studií roku 1847 usadil v Chorvatsku.

Revoluce 1848-49 přilákala Kappera znovu do Vídně, kde pracoval jako žurnalista, ale dusné poměry po její porážce ho vypudily do ciziny (především cestoval po jižní Evropě). Teprve roku 1854 se oženil a usadil jako praktický lékař v Dobříši a pak v Mladé Boleslavi. Psal dále, ale už výhradně německy.
(fh)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie