Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

JAN z POMUKU (* asi 1345, + 20. 3. 1393 Praha) - český duchovní, později ztotožněný s barokním světcem Janem Nepomuckým

Kněz Jan z Pomuku, od roku 1393 generální vikář pražského arcibiskupství, vešel v obecnou známost především jako oběť mocenského zápasu a osobní nevraživosti mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. V roce 1393, kdy se nepřátelství mezi nimi znovu rozhořelo naplno, začal král uvažovat o zřízení nového biskupství v Kladrubech a jeho obdarování pozemky kladrubského kláštera, čímž by bylo pražské arcibiskupství citelně finančně poškozeno. Vše mělo být uskutečněno po smrti umírajícího opata. Jan z Jenštejna však nechal 10. 3. 1393 urychleně zvolit nového opata a jeho generální vikář volbu potvrdil. To Václava IV. neobyčejně rozlítilo a chtěl potrestat viníky. Arcibiskup a jeho úředníci byli pozváni na jednání s králem, kam se Václav IV. dostavil rozzlobený a snad i opilý. Jan z Pomuku a oficiál Mikuláš z Puchníka byli zajati a odvlečeni na staroměstskou rychtu k výslechu. Zde byli mučeni samotným králem, není však jasné, co se vlastně chtěl Václav IV. dozvědět. Vzápětí se polekal svého činu a rozhodl se arcibiskupské úředníky propustit, potvrdí-li, že se s nimi jednalo slušně. V případě Jana z Pomuku však už bylo pozdě. 20. 3. 1393 ve večerních hodinách bylo mrtvé tělo svázáno do kozelce a shozeno z Karlova mostu do Vltavy.

Teprve později, v 16. století, objevil se v Hájkově kronice vedle skutečného Jana z Pomuku jakýsi Jan Nepomucký, královnin zpovědník, který zemřel, protože nechtěl vyzradit zpovědní tajemství. Postupně vznikla kolem - jinde v pramenech nedoloženého - mučedníka legenda. V dobách baroka se o svatořečení zasazovali především katoličtí vlastenci. Nový světec měl chránit národ a očistit ho od neblahého ódia "kacířství". V roce 1729 byl Jan Nepomucký prohlášen katolickou církví za svatého a jeho kult byl spontánně přijat nejen v již pokatoličtěných Čechách, ale brzy získal velkou popularitu v Evropě a dokonce i v zámoří (srovnej jméno Metternicha!). Na památku jeho shození z mostu, byla socha tohoto světce, umisťována na mostech a stala se typickou součástí české krajiny.
(dp)
Kadlec J.: Přehled českých církevních dějin 1, Řím 1987; Slavík I.: Čtení o sv. Janu Nepomuckém, Strakonice 1993; Vlnas V.: Jan Nepomucký, Česká legenda 1993; Vlček E.: Osudy českých patronů, Praha 1995


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie