Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

HNĚVKOVSKÝ Šebestian (* 19. 3. 1770 Žebrák, + 7. 6. 1847 Praha) - český básník a národní buditel

Vedle A. J. Puchmajera byl Hněvkovský druhou významnou osobností první novočeské školy básnické. Byl vlastně jejím iniciátorem, neboť on získal pro vzájemnou spolupráci na poli české poezie svého krajana V. Nejedlého a Puchmajera, kterého již před tím "obrátil na víru vlasteneckou".

Na rozdíl od svých druhů, kteří většinou překládali do češtiny cizí předlohy situované do českých poměrů a snažili se uspokojit i náročnějšího čtenáře, Hněvkovský usiloval o původnost a obracel se k lidovým vrstvám. Jim také vycházel vstříc způsobem svého psaní, "prostonárodností" a burleskním humorem. Jeho nejúspěšnějším dílem byla rozsáhlá "směšnohrdinská" báseň Děvín, jejíž části vycházely v Puchmajerových almanaších a knižně byla vydána v roce 1805. Zmodernizovaný příběh o dívčí válce posloužil autorovi k humorné a satirické výpovědi o současných poměrech.

Po ukončení právnických studií nastoupil Hněvkovský v roce 1795 jako zkoušený radní v Plánici u Klatov, kde strávil deset let v jeho literární činnosti nejplodnějších. V letech 1805 až 1826 pracoval ve stejné funkci v rodném Žebráku a dalších deset let pak jako purkmistr v Poličce. Měl pověst člověka pracovitého, nezištného, nestranného a spravedlivého.

Posledních jedenáct let života strávil jako penzista v Praze, s neutuchajícím zájmem o český literární život.
(jk)
Štulc V. S.: Šebestian Hněvkovský. Životopisný nástin, Praha 1871; Otruba M.: Šebestian Hněvkovský: Český jazyk a literatura 20, 1969/70


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie