Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

BROŽÍK Václav (* 5. 3. 1851 Železný Hamr u Třemošné, + 15. 4. 1901 Paříž) - český malíř

Brožík, přední představitel české historické malby poslední čtvrtiny 19. století, patří k té hrstce českých výtvarných umělců, jíž se dostalo poct už za jejich života. Léta pobýval ve Francii, byl členem pařížské Akademie umění, nositelem kříže Čestné legie. Ale byl i profesorem Akademie výtvarných umění v Praze a členem České akademie věd a umění.

Je počítán mezi generaci Národního divadla, kde jeho díla zdobí královskou lóži. Nejznámější Brožíkovy obrazy visí v zasedací síni Staroměstské radnice - Odsouzení M. Jana Husi aneb Mistr Jan Hus před kostnickým koncilem a Zvolení krále Jiřího z Poděbrad - kdysi v desítkách tisíc barevných reprodukcí patřily k nejpopulárnějším českým výtvarným dílům.

Z dnešního hlediska ceníme u Brožíka především realistické podobizny, venkovské žánry a krajiny vycházející z tzv. barbizonské školy, jimiž zprostředkoval českému malířství pochopení tvůrčích podnětů francouzského umění.
(pa)
Mádl K. B.: Album V. Brožíka, Praha 1903; Štech V. V.: Umění? Proč a k čemu?, Praha 1960


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie