Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

BONDY Bohumil (15. 11. 1832 Praha, + 15. 3. 1907) - český průmyslník

Průmyslník, obchodník, veřejný činitel, president obchodní a živnostenské komory, spoluautor a mecenáš stěžejního díla k dějinám židovských obyvatel u nás (K historii Židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 906-1620) - tak lze ve zkratce charakterizovat B. Bondyho.

Po otci zdědil 1859 zavedený železářský velkoobchod, který ještě úspěšně zvelebil. Důležitější však bylo jeho veřejné působení, v němž se od počátku zcela otevřeně projevoval jako "uvědomělý a rozhodný Čech". Zejména jeho působení v obchodní komoře, kde nakonec česká složka získala převahu a zvolila ho do čela, mělo pozitivní vliv na rozvoj průmyslové výroby v Čechách. Angažoval se však i při zakládání umělecko-průmyslového muzea a při zemské jubilejní výstavě 1891. Roku 1883 byl zvolen do zemského sněmu a až do své smrti hájil české zájmy.
(fh)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie