Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

STRÁNSKÝ Adolf (* 8. 4. 1855 Habry, + 18. 12. 1931 Brno) - český politik, právník

Nejvýznamnější představitel mladočeské politiky na Moravě v období na přelomu 19. a 20. století, pozdější vůdce moravského křídla Československé národní demokracie.

Právnické vzdělání nabyl ve Vídni, odkud přišel do Prahy, kde působil v letech 1879-80 jako úředník obchodního soudu. Po krátkém pobytu v Brně odjel znovu do Vídně a pracoval zde v redakci Tribüne společně s Janem S. Skrejšovským. Definitivně se vrátil do Brna roku 1866 a otevřel si advokátní kancelář. Měl pověst vynikajícího obhájce (zvláště v procesu proti dělníkům i s tzv. Omladinou). Již od mládí projevoval živý zájem o politické dění. Byl dobrým řečníkem, a tak se záhy stává mluvčím české brněnské menšiny. Snaha o založení nezávislého českého tisku na Moravě jej vedla k založení nejprve Moravských listů (1899 - bez úspěchu) a roku 1893 Lidových novin. Tento deník sám řídil, přispíval autorsky do jeho obsahu (často pod značkou SIGMA), a ačkoli ve 20. letech byla zřízena redakce i v Praze, udržel jejich vydávání v Brně. Dva roky po založení Lidových novin získal poslanecký mandát jak do moravského sněmu, tak i do říšské rady, kde byl často vysílán do delegací. Na moravském sněmu byl místopředsedou klubu českých poslanců.

V roce 1908 vzhledem k názorovému sblížení s Masarykovým realismem dochází ke splynutí v jednu politickou stranu (Lidová pokroková strana moravská) a Stránský je zvolen jejím předsedou. Po vzniku republiky byl jmenován prvním ministrem obchodu, stal se vůdcem moravského křídla Československé národní demokracie, presidentem Pražské železářské společnosti. Roku 1920 byl za národní demokraty zvolen senátorem. O pět let později se však vyhrotily déle trvající názorové rozpory s národní demokracií K. Kramáře a moravská část se oddělila. V září téhož roku (1925) odchází Stránský z politického života do ústraní. Rodinou štafetu však nesl dál jeho syn Jaroslav Stránský.
(ss)
Urban O.: Česká společnost 1848-1918, Praha 1982


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie