Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

PINKAS Soběslav Hippolit (* 7. 10. 1827 Praha, + 30. 12. 1901 tamtéž) - český malíř, karikaturista a veřejný činitel

Pocházel ze známé a vzdělané pražské rodiny (jeho otec byl advokát a politik A. M. Pinkas). Již od mládí se u něho projevovalo malířské nadání, a tak se v průběhu studií na malostranském gymnáziu školil v malířství u Františka Čermáka (bratra malíře J. Čermáka) a roku 1849 se zapsal na pražskou malířskou Akademii. Ale roku 1850 odešel do Mnichova a pokračoval tam ve studiu u profesora Berdellého.

V revolučních letech 1848-49 se pod vlivem svého otce a švagra, známého historika umění A. Springera, aktivně účastnil radikálního hnutí jako centurion studentské legie. V této době vytvořil řadu kreseb s politickou tematikou či portréty slavných českých osobností (například F. Palackého). Proto také po potlačení revoluce odešel do Mnichova a roku 1854 do Paříže.

Zde, ovlivněn Jeanem Françoisem Milletem, si vybírá za náměty nejprostší a nejvšednější scény ze života Pařížanů, např. Rybářské děvče, Dělníci na Montmartru. Působí na něj volná atmosféra malířských kolonií v Marlotte a Veaux-de-Cernay v Barbizonu (Pasačka z Marlotte, Metařka, 1864) i krásná francouzská příroda, kterou zachytil mj. na svých krajinomalbách na pomezí romantismu a realismu Skály ve Fontainebleau (1864), V lese u Cernay la Ville (kolem 1865). Svůj obraz vystavoval i na pařížském salónu (Drvoštěp a smrt), ale nebyl přijat.

Od roku 1869 se datuje umělcovo tzv. pražské období. Jeho malířská činnost na rozdíl od jeho současníka J. Mařáka postupně slábla, dokonce se načas odmlčel a soustředil se spíše na okruh své nejbližší rodiny a na veřejnou činnost, kde se intenzívně angažoval v Umělecké besedě (byl i jejím předsedou), pečoval o zrestaurování kaple sv. Kříže, ujal se mladých a pronásledovaných umělců (především M. Alše), spolupracoval v radě pro budování Národního divadla a sám se podílel i na jeho malířské výzdobě jako spolupracovník Alše. Neustále však udržoval živé styky s Francií, kde obdržel v roce 1898 řád čestné legie.

V Pinkasově všestranné činnosti je nutno zmínit i jeho tvorbu karikaturní a politické kresby či jeho práce z oblasti užitého umění (fajánse), kde byl horlivým zastáncem spojení umění a řemesla. Souborná výstava Pinkasových prací se v Praze konala však až v roce 1925, dlouho po jeho smrti.
(jv)
Pinkas S. H.: Katalog souborné výstavy, Praha 1925; Jiřík F. X.: S. H. Pinkas, Praha 1925; Poche E.-Líbal D.-Reitharová E.-Wittlich P.: Praha národního probuzení (čtvero knih o Praze), Praha 1980


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie