Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

GRÉGR Julius (* 19. 12. 1831 Březhrad u Hradce Králové, + 4. 10. 1896 Dol u Libčic nad Vltavou) - český politik a novinář

V létě 1860 se na schůzkách předních českých vlastenců probírala otázka, kde najít schopného, spolehlivého, úřadům však neznámého vlastence, kterému by vláda povolila vydávání českých politických novin. Snad proto, že na jedné ze schůzek byl i E. Grégr, vzpomněl si prof. Tonner na jeho bratra a svého spolužáka Julia. A tak došlo k tomu, že se "ředitel advokátní kanceláře" doktora Pulkrábka ve Frýdlantě J. Grégr stal redaktorem (a za necelý rok i majitelem) Národních listů, jejichž první číslo vyšlo 1. ledna 1861.

Nevedl si špatně. Měl politický talent a projevil se jako novinář "břitkého pera a vzletného slohu". Měl šťastnou ruku ve výběru spolupracovníků, a když v lednu 1865 splynul s Národními listy časopis Hlas, soustředil Grégr ve své redakci opravdu výkvět českého novinářství. Národní listy se staly nejlepším českým deníkem s tehdy vysokým nákladem přes 10 000 výtisků a jejich majitel úspěšným podnikatelem a přední osobností českého politického života.

J. Grégr byl na počátku své politické kariéry člověk svobodomyslný, demokrat, odpůrce šlechty a katolického kléru. Národní listy se proto staly centrem rodícího se mladočeského hnutí. J. Grégr stál vedle K. Sladkovského i při založení Národní strany svobodomyslné v prosinci 1874 a byl autorem jejího programu. V době nemoci Sladkovského koncem 70. let a po jeho smrti se stal faktickým vůdcem mladočechů, protože až do příchodu realistů v roce 1890 nebyla mezi předáky strany osobnost, která by dosahovala Grégrovy úrovně a vlivu. J. Grégr se podílel na všech akcích české politiky v 60. až 80. letech. Byl také hlavním strůjcem úspěchu mladočechů ve volbách do zemského sněmu v roce 1889 i přesvědčivého vítězství ve volbách do říšské rady v březnu 1891, které vyneslo mladočechy do čela české politiky. Volební vítězství a zmaření punktací v dalších dvou letech bylo vyvrcholením politické činnosti J. Grégra. Poté, již těžce nemocný, odešel z politického života.
(jk)
Tůma K.: Život dra. Julia Grégra, Praha 1896; Urban O.: Česká společnost 1848 až 1918, Praha 1982


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie