Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

FRANTIŠEK FERDINAND d'ESTE (* 18. 12. 1863 Štýrský Hradec, + 28. 6. 1914 Sarajevo) - rakouský arcivévoda a následník trůnu z dynastie habsbursko--lotrinské

František Ferdinand nevešel do historie a povědomí lidí svými činy či významnými díly, ale smrtí. Sarajevský atentát, při kterém přišel i se svou manželkou o život, se stal záminkou k rozpoutání první světové války, nejhroznější války, jakou lidstvo do té doby poznalo.

Byl prvorozeným synem arcivévody Karla Ludvíka, mladšího bratra císaře Františka Josefa I. Původně mu byla určena vojenská kariéra. Prošel několika posádkami a rychle postupoval v hodnostech. Po smrti císařova jediného syna Rudolfa (1889) a svého otce (1896) se stal následníkem trůnu. Šlechtické jméno Este získal dědictvím po vévodovi z Modeny.

V mládí vedl život dosti bouřlivý a veselý. Vášnivě rád lovil a cestoval. Podnikl dokonce cestu kolem světa (1892-93). V roce 1900 se k nelibosti císaře oženil s "pouhou" hraběnkou Žofií Chotkovou. Císař sice sňatek povolil, hraběnku povýšil na kněžnu, ale František Ferdinand se pro nerovnoprávnost své ženy musel vzdát nástupnického práva pro děti z tohoto manželství.

Politicky byl představitelem konzervativní aristokracie, odpůrcem demokratických forem vlády (odmítal např. všeobecné volební právo) a také dualismu. Cítil se vždy Němcem. Jeho ideálem bylo jednotné Rakousko, jehož základní sloupy by tvořily dynastie, šlechta, katolická církev a německá řeč. Byl ctižádostivý, hrdý a uzavřený, nevyrovnaný, popudlivý a prchlivý. Jako následník trůnu se nemohl dlouho uplatnit. Prostřednictvím vojenské kanceláře, zřízené v roce 1906, však získal rozhodující vliv na řízení armády. V roce 1913 se stal generálním inspektorem armády. Vztahy mezi následníkem trůnu a císařem byly napjaté a mezi přáteli se František Ferdinand netajil zklamáním nad tím, jak "povolnost a neschopnost" císaře rozkládá říši, které má vládnout; její hlavní problémy hodlal "během osmačtyřiceti hodin" své vlády rozhodnout.

Pro Čechy je jméno Františka Ferdinanda spjato zejména se zámkem Konopiště, který koupil od Lobkoviců a přebudoval na důstojné sídlo následníka trůnu.
(jk)
Kafka F.: Smrt následníka, Praha 1971; Galander J.: František Ferdinand d'Este, Praha 1993; Pernes J.: Život a smrt Ferdinanda d'Este, Praha 1994


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie