Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

FRANTA ŠUMAVSKÝ Josef (* 27. 11. 1796 Malá Poleňka na Šumavě, + 22. 12. 1857 Praha) - český obrozenec, spisovatel, pedagog a slovníkář

Česká vlast, český jazyk a literatura, slovanství - to bylo pravé náboženství mladého bohoslovce J. Franty. Proto se v roce 1825 rozhodl opustit studium teologie a vydat se nelehkou cestou českého spisovatele. Živil se soukromým vyučováním češtiny, příležitostně učil i na veřejných školách, pracoval jako redaktor zábavných časopisů a korektor v tiskárně. Psal verše i povídky, běžné novinové články i odborná pojednání, učebnice a také překládal.

Jako pedagog je počítán mezi průkopníky v oboru elementárního věcného vyučování a čtení. Spolupracoval s K. S. Amerlingem, spolu s ním redigoval český časopis pro učitele Posel z Budče a podílel se na zřízení první české hlavní školy v Praze. Ve své době patřil mezi nejpřednější znalce českého jazyka i jazyků slovanských. Vynikl ve srovnávací filologii, a především v lexikografii, tj. slovníkářství. Účastnil se práce na přípravě Jungmannova slovníku a sám vydal četné gramatické příručky a slovníky. Nejvýznamnější z nich, Velký německo-český a česko-německý slovník z let 1846-51, zachytil stav spisovné češtiny z poloviny století a dlouhou dobu byl jednou z nejužívanějších knih u nás.

Josef Franta, pro něhož se vžil jeho literární pseudonym Šumavský, patřil ve 40. letech k hlavním organizátorům vlasteneckého života. Jak napsal E. Bass, byl "při všem, co se dělo pro národ", "všude vítán, všude milován" pro svoji horlivost, nadšení a "oddané věrně sloužící a všem pomáhající srdce". V revolučním roce 1848 byl členem Národního výboru, členem výboru Slovanské Lípy, účastníkem Slovanského sjezdu aj. Svými názory patřil spíše k radikálům a v době červnového povstání bojoval na pražských barikádách.
(jk)
Koňák M.: Josef F. Šumavský, Praha 1975


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie