Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

DIENZENHOFER (Dientzenhofer) Kilián Ignác (* křtěn 1. 9. 1689 Praha, + 18. 12. 1751 tamtéž) - český barokní architekt a stavitel německého původu

Syn Kryštofa Kilián Ignác se měl podle otcových představ stát něčím víc než jen polírem a stavitelem. Dostalo se mu proto vzdělání na malostranském gymnáziu a pak osmileté studijní cesty do Rakouska. Po návratu ze zkušené (1715) se stal spolupracovníkem otce, po jehož smrti se snad ještě jednou vydal do světa a údajně navštívil Itálii, Francii a Anglii. V každém případě však se Kilián Ignác stal především pokračovatelem Dienzenhoferovské tradice a dovedl ji k nejvyšším metám. Je pokládán za dovršitele a hlavního představitele svébytného českého vrcholného baroka a jeho dílo obsáhlo snad všechny druhy staveb světských i církevních. Také míst, kde v naší zemi zanechal své stavby, je tolik, že by vystačila na dlouhý seznam. Nejpozoruhodnější ovšem je, že se při žádné stavbě neopakoval, každé dílo je něčím nové, i když všechna nesou pečeť svého tvůrce. České baroko dosáhlo i jeho zásluhou takové výše, že ovlivnilo architekturu celé střední Evropy, a dokonce i Itálie. Přitom jeho tvůrce, nadaný a pilný dvorní architekt, musel pro špatnou finanční situaci odmítnout i nabídnuté povýšení do šlechtického stavu.

Ačkoliv stavby Kiliána Ignáce Dienzenhofera najdeme na mnoha místech Čech (například Přeštice, Opařany, Odolena Voda, Dolní Ročov), nesmazatelně se zapsal především do architektury Prahy. Jeho nejvýznamnějšími světskými stavbami zde jsou dnes Invalidovna (Praha-Karlín) a původně předměstská vila Portheimka (dnes Praha-Smíchov). Jeho stavby církevní - tvořící především náplň jeho práce, tvořil nejen pro soukromé šlechtické zadavatele, ale především pro benediktiny, u nichž nastoupil na místo stavitele po svém otci za ne zrovna příznivých finančních okolností. Sám se však dokončení svého vrcholného díla, chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, nedožil. Dílo završil jeho žák a zeť Anselmo Lurago, který - stejně jako další následovníci - už kvalit svého mistra a učitele nedosáhl.
(fh, jv)
Vilímková M.: Stavitelé paláců a chrámů, Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Praha 1986; Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, Praha (katalog NG) 1989


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie