Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

DAVID Alois Martin (* 8. 12. 1757 Dřevohryzy, + 22. 12. 1834 Teplá) - český astronom a kartograf

David byl původně členem premonstrátského řádu v Teplé, kde navštěvoval také gymnázium, poté studoval na pražské universitě nejdříve matematiku a fyziku. V roce 1777 přestoupil již jako magistr filosofie na teologii.

Od roku 1785 se začal více zajímat a věnovat astronomii a stal se poté 1789 spolupracovníkem (adjunktem) pražské hvězdárny v Klementinu, jíž byl od roku 1799 ředitelem.

David byl výraznou postavou, která určovala směr pražské hvězdárny po celou první etapu její existence. I když byla pražská hvězdárna ve své době oproti jiným evropským hvězdárnám popelkou, snažil se jí David vtisknout pevný řád a cíl práce. Spíše než na rozsáhlá teoretická bádání a složitá pozorování, na něž nebyl dostatek kvalitních přístrojů, se soustředil na řešení praktických otázek především z geodetické astronomie, zaměřené na měření zeměpisných souřadnic.

Vyhověl požadavkům Učené společnosti a vypracoval novou přesnou mapu Čech, která byla jako první u nás vůbec založena na astronomickém určení husté sítě pozemních bodů a která vyšla ve 20. letech 19. století. Používal k tomuto účelu Halleyova zrcadlového sextantu, u nás do té doby neznámého přístroje, a chronometru anglického výrobce Josiaha Emeryho. Tato měření prováděl David téměř 30 let, každé léto na mnoha místech Čech.

Velkou zásluhu má David především na zpřesnění měření zeměpisných délek dvou různých stanovišť, kde se snažil vyloučit nezbytný astronomický časový signál, který určoval pro obě vzdálená stanoviště současný okamžik, k čemu použil odpalování náloží na viditelných místech z obou stanovišť. Tak určil délkový rozdíl hvězdáren v Praze a ve Wroclavi, v Praze a Drážďanech. Výsledky své práce publikoval každoročně v Pojednáních Učené společnosti nebo později i samostatně.

V roce 1800 se stal řádným členem Královské české společnosti nauk, v letech 1806-31 byl jejím tajemníkem a 1832-33 i jejím ředitelem. Za svého působení na universitě byl zvolen v roce 1805 děkanem a 1816 i rektorem.
(jv)
Slouka H. a kolektiv: Astronomie v Československu od dob nejstarších do dneška, Praha 1952; Nový L. a kolektiv: Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století, Praha 1961


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie